MASTERING

Før man kan sende produksjonen til trykking av CD-plater eller laster
musikken opp på nett til streaming, må man igjennom en mastering.
Man klipper bort eventuell støy og knepp ved begynnelsen og slutten av hver
sang, legger inn riktige pauser eller cross-fades mellom sangene, justerer
nivåene mellom sangene, og setter sammen sangene i den endelige rekkefølgen.
Så finjusteres studiomiksen diverse plug-ins, før man til slutt limiterer/maksimerer
materialet slik at det låter så høyt og fett som en CD skal gjøre.
Dette er den grunnleggende prosessen ved mastering.

Da det digitale formatet aldri forlates, vil lydkvaliteten aldri forringes
under prosessen, og man gjør ingen inngrep i den originale masteren.
Mulighetene til digital manipulasjon er nærmest ubegrensede.
Av plug-ins brukes gjerne flerbånds kompressor, parametrisk/grafisk equalizer,
exciter, maximizer, time/pitch-stretch, delay, klang, noise gate, denoiser,
declicker, stereo expander etc.
Et godt utgangspunkt gir et godt resultat!

Så PQ-kodes produksjonen.
Dette er all informasjonen på CD-platen; antall sanger, spilletid, CD-text etc.  
Dette gir en CD-Master etter Red-Book standarden, klar for CD-fabrikken eller en
hvilken som helst CD-spiller.
CD-masteren kan også ISRC-kodes, slik at den registreres automatisk ved
radiospilling.
Til slutt lages en DDP master som er den standarden CD-fabrikkene ønsker.
Dette er en zippet fil som kan sendes digitalt til mottager.
Inneholder audio, CD-text, PQ-kodingen, ISRC etc.

RESTAURERING
Fra ¼” bånd, kassetter, vinyl og mini-disc kan man lage en oppdatert
CD-master med CD-Text og 4-fargers label-trykk på CD-plata i mindre opplag,
eller for nytt opptrykk på CD-fabrikk.
Støy og knitter fjernes, eq justeres og nivåjusteres til dagens standard.
Leveres ferdig PQ-kodet og DDP kodet.

REDIGERING
Med WaveLabs Audio Montage kan man ubegrenset og non-destruktivt redigere
sammen musikk, tale, lydkulisser etc. i stereo til CD eller i 5.1 til DVD-Audio.

CD OG VINYL
Skyline Studio er også behjelpelig med opptrykking av CD-plater og vinyl for
kunder som spiller inn, mikser eller mastrer i Skyline Studio.
Det finnes svært mange varianter av cover-løsninger og ulike bokser for
vinyl og CD-produksjon.
Pris på forespørsel.

SALG PÅ INTERNETT
Skyline kan også bistå med hjelp til å distribuere musikk digitalt.
Spotify, Wimp, iTunes etc.
  SKYLINE STUDIO
Toresheimvegen 7
N-2214 Kongsvinger
Mobil: 906 08 277
e-post: studio@skylinestudio.no