SCRIPT

Produksjonsplan og kjøreplan er alle elementer satt i system.

Produksjonsplanen inneholder informasjon om hvem, hva og hvor,
og er grunnlaget for den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Kjøreplanen er produksjonsdagens detaljerte meny.
En møysommelig jobb, der hvert sekund av produksjonen scriptes.
- Intro - oppbygging - konkurranse - seremoni - pause - konkurranse -
   seremoni - avslutning. 
Inkludert reklamebolker, videoinnslag, intervjuer, artister etc.
Kjøreplanen innholder detaljert informasjon til alle involverte.
  SKYLINE STUDIO
Toresheimvegen 7
N-2214 Kongsvinger
Mobil: 906 08 277
e-post: studio@skylinestudio.no